Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Senin, 28 Juli 2014

Album Baru Lolot Band "Nyujuh Langit" Sampun Medal

Saking suene vakum utawi mati suri rauh saking album kaping untat "Saling Caplok" (2007), lan suang-suang personel mamilih bersolo karir, Lolot kaping untat medalang album "Pejalan Hidup (2009)", punika taler Lanang (basis) ring album "Mr. Botak", Donnie lan Denny ring "Rock Avatar". Mangkin penggemar Lolot Band polih angin segar lan toya pelepas dahaga antuk sakeng suene dehidrasi nyantos mawalinyane Lolot Band berkarya  meramaikan blantika musik Bali. Saking informasi twitter Lolot Band (@LOLOT_Official) lan Fans Page facebook Lolotband - 2014, Lolot Band sampun melaunching album terbarunyane "Nyujuh Langit", magenah ring Warung Tengan Bet, Jl. Batur Sari No. 1, Sanur-Bali (28/7).

Sabtu, 26 Juli 2014

Satua Bali Nuju Lebaran

Buin mani tanggal dua lapan,
Dagang jawane suba sepi uli puan,
Nyama Islame ngerayaang Lebaran,
Hari raya ane tekane ngatiban.

Makejang mudik dagang baksone,
Keto masih dagang lalapan lan sate,
Ngebekin terminal muah pelabuhane,
Pagrenot ngaba hasil uli pecel lele.

Nyama Baline jani inguh ngaba basang,
Asal suba nuju lebaran dagange ilang,
Sing ada nyama jawane madagang,
Basang seduk nuju peteng ngae uyang.

I Dogler nengeng matungked bangkiang,
Ngoraang kone iraga patut liang,
Mapan Bali sing opek uyak pendatang,
Kone nyama Bali patutne jani madagang,
Mapan jani suba ada peluang,
Geser ia pang sing ngelah tongos dini maguyang,
Nyama Bali kone wajib bareng madagang.

Munyine I Dogler suba biasa dingeh ngatiban,
Keto-keto doen sing ja ada perubahan,
Jeg suba ja Bali buin uyak pendatang suud lebaran,
Ngancan rame ia teka ngajak kantenan,
Pak Lik, Buk Lik, Mas budi lan mbak yu buin ngebekin jalan,
Madagang bakso, sate, muah lalapan,
Nyama Bali buin pagrunyung mablanja cara nyawan,
Kone ayam goreng lan sambel mbak yu jaenan,
I Dogler cemoh-cemoh bungutne nyiup kuah bakso Mas Yayan.

Satua I Doglere luntur nyabran raina,
Munyine ngarepet tindakane tuna,
Hehh...!!!

PKJ.

Kamis, 24 Juli 2014

Download Gending Bali Yuks.. (2)

Sameton Sutha Abimanyu (SA), seneng mireng gending Bali? Niki wenten makudang tembang Bali lawas sane dados kaunduh ring akun titiang, dumogi ja tembang Bali sane ring sor puniki wenten tembang sane kearsayang kanggen ngimbuin koleksi tembang Bali ida dane sang pamilet blog puniki. 

Sampunang panjang atur, ngiring cek ring sor puniki, klik judul tembangnyane ngih...! Makudang tembang ring sor mangda prasida kadownload, sameton SA patut madue akun ring 4Shared ngih..! Sampunang lali komentarnyane ring sor.

1. Adi Semarandana - Metek Iga-Iga 
2. Adi Semarandana - Kidang Rengas Polos
3. Yuni Swari feat Martin Castrow - Bubuh Kacang Ijo
4. Margi - Bali Bule
5. Ary Kencana - Putih Bagus
6. Mang Jana - Cucune Nakal
7. Kt. Bimbo - Supir Bemo
8. Bli Sayang Tresna Adi (BSTA) Band - Munju-Munju

Kanggeang amonika dumun ngih, yen seneng ring tembang Bali, elingang tumbas CD, Kaset, VCD asline ngih...! Ampunang numbas bajakan, ajiang seniman Bali ragane pang sida saterusnyane berkarya. Suksma.

Rabu, 02 Juli 2014

BUBUL (KAPALEN) - SATUA BEBANYOLAN

Satua polih nuduk ring facebook group Wija Kasaur, anggen magegonjakan lan makedekan... cekidot jro..!!
***
Ibi sore mulih uli jakarta tiang numpang Pesawat Garuda, demen atie tiang negak di samping nak jegeg malengis.
 
Yen artis, saihang mirip Raisa....! Mekita kenalan sing bani, yen sing kenalan jeg rugi asane. Akhirne bani2ang gen suba kenalan.
 
Cewek ento adane Wina, bodyne yahut cara gitar sepanyol, yen Wina makenyem ngranang migran (baat asibak) sirahe. 

Senin, 30 Juni 2014

TRESNA BUTA (SATUA SATONDEN)

Nuju dina anu, I Wayan lan I Made (manyama) negak ngorta sambilanga ngopi di amben bale delodne. Suba makelo bli adi ene tusing matemu, mapan I Made magae di Dangin Pasih. Ditu ia madunglet negak ngopi maortaan unduk geginan lan unduk kaanan gumi tongosne I Made megae. Lantang ortane, teked lantas ortane unduk Pemilihan Presiden ane lakar teka.

**
Wayan : De nyen kar pilih cai 9 Juli ne? Da ragu ci nyen, tuutin icang! Ingetang macan asia mengaung! Wkwk..!

Made : Ahh, ngortaang politik ne? hehehe...! Ba mantap n serius ci kar milih nomor 1 ne ae?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...