Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Senin, 18 Agustus 2014

DIOLAS CINGAKIN

Dadi enu makejang maboya?
Dadi enu makejang ngelewa?
Sing pati rungu teken unduk,
Sing pati ajin ajak kaanan gumi,
Sing pati rungu teken timpal,
Mapineh teken dewek padidi dogen, 
Nuut panglimbak gumi,
Ane tusing buin misi sidi,
Lakar nyaringin sakancan daki,
Nguyak ngibukin awak pedidi,
Ngalih sakancan sekaya ane maya.

Jro, nika diolas cingakin,
Luu pasliwer ngawe daki telabahe,
Andus mangsi ngae opek palemahane,
Carik, tegal telah dados umah dados villa, 
Nyama pada macokrah ngebutin warisan,
Nyama pada saling singguk ngebutin damekan, 
Sing rungu tata titi makrama,
Kaanan gumin iragane suba ngancan benyah,
Ringsek ulian papineh momo angkara,
Jadmane sampun tan ajin malih ring pertiwi,
Tri Hita Karanane kaengsapang,
Jadmane suba liu ane tusing rungu teken tresna Widine,
Sing rungu teken olas asih masawitra,
Napi jro jagi sareng pacang ngalewa?

Jro, ngiring ganggangang sipahe, 
Ayunang lengene,
Tindakang batise,
Sledetang paningalane,
Rungu, rungu jro,
Lan bareng nyaga pertiwine,
Ingetin nyamane ane ngalewa,
Ane malaksana tan patut kin dharma, 
Apang iraga nyidaang idup asah asih asuh,
Jegjegang Tri Hita Karanane,
Gumanti iraga idup bagia kawekas.

Anggara Kliwon, 19-08-2014
PKJ 

Selasa, 05 Agustus 2014

Lolot Band - Ngutgut Jeriji (Lirik)

Beli tusing ja lakar memaksa,
Yening Iluh nu sumandangsaya,
Tekening tresna ane rasayang beli,
Sujati wantah kapining adi.

Sampun waneh beli ngalemesin,
Ulian Iluh liunan makeneh,
Apa ke mirib liu kuangan beli,
Ane tan manut ring keneh adi.

Reff.
Beli mrasa sing ngelah apa,
Sakewala da adi nyampahin,
Dewek beli ne kadi puniki,
Beli nyidang ngae adi ngutgut jeriji.

Tegarang oraang ne rasayang,
Adake rasa adi ngajak beli,
Apang tusing kambang keneh beline,
Apang melah beli pacang memargi.

Adi pasti nyesel yen sing ajak beli,
Adi pasti nyesel yen sing ajak beli,
Adi pasti nyesel yen sing ajak beli,
Adi pasti ngutgut jeriji.

_________________________________
NB : Sameton Sutha Abimanyu sane meled mirengang mp3 Lolot - Ngutgut Jeriji, sampunang lali piarsayang ring www.inanjaruhbali.com, Radio Internet Bali | 100% Jaen. (DJ JUL) ^^
Foto : @LOLOT_Official
 

Minggu, 03 Agustus 2014

Ngajiang Anak

Nang Tegteg : Mengong, cai pianak nanang, neng paekang ibane dini negak! Ajaka nyatua jebes, da jeg hp doen colek-coleka uli mara bangun kanti ka sanja!

Mengong : Nah Nang..! Antos malu, bin kinyeng gen..! Update status malu icang di facebook..! ("Kaukina jk i nanang, apa ja kar baanga gae ne..?!") Posting.. hehe..!

Sambilanga mecil hp I Mengong ngojog menten tongos nanangne negak.

Nang Tegteg : Melahang ja majalan Ngong, nyanan katanjung batise, matane tungkul di hp gen..!

Mengong : Jeg Santai nang, ba hapal batis cange jk natahe jumah..! Hehe.. men apa ada nang?

Senin, 28 Juli 2014

Album Baru Lolot Band "Nyujuh Langit" Sampun Medal

Saking suene vakum utawi mati suri rauh saking album kaping untat "Saling Caplok" (2007), lan suang-suang personel mamilih bersolo karir, Lolot kaping untat medalang album "Pejalan Hidup (2009)", punika taler Lanang (basis) ring album "Mr. Botak", Donnie lan Denny ring "Rock Avatar". Mangkin penggemar Lolot Band polih angin segar lan toya pelepas dahaga antuk sakeng suene dehidrasi nyantos mawalinyane Lolot Band berkarya  meramaikan blantika musik Bali. Saking informasi twitter Lolot Band (@LOLOT_Official) lan Fans Page facebook Lolotband - 2014, Lolot Band sampun melaunching album terbarunyane "Nyujuh Langit", magenah ring Warung Tengan Bet, Jl. Batur Sari No. 1, Sanur-Bali (28/7).

Sabtu, 26 Juli 2014

Satua Bali Nuju Lebaran

Buin mani tanggal dua lapan,
Dagang jawane suba sepi uli puan,
Nyama Islame ngerayaang Lebaran,
Hari raya ane tekane ngatiban.

Makejang mudik dagang baksone,
Keto masih dagang lalapan lan sate,
Ngebekin terminal muah pelabuhane,
Pagrenot ngaba hasil uli pecel lele.

Nyama Baline jani inguh ngaba basang,
Asal suba nuju lebaran dagange ilang,
Sing ada nyama jawane madagang,
Basang seduk nuju peteng ngae uyang.

I Dogler nengeng matungked bangkiang,
Ngoraang kone iraga patut liang,
Mapan Bali sing opek uyak pendatang,
Kone nyama Bali patutne jani madagang,
Mapan jani suba ada peluang,
Geser ia pang sing ngelah tongos dini maguyang,
Nyama Bali kone wajib bareng madagang.

Munyine I Dogler suba biasa dingeh ngatiban,
Keto-keto doen sing ja ada perubahan,
Jeg suba ja Bali buin uyak pendatang suud lebaran,
Ngancan rame ia teka ngajak kantenan,
Pak Lik, Buk Lik, Mas budi lan mbak yu buin ngebekin jalan,
Madagang bakso, sate, muah lalapan,
Nyama Bali buin pagrunyung mablanja cara nyawan,
Kone ayam goreng lan sambel mbak yu jaenan,
I Dogler cemoh-cemoh bungutne nyiup kuah bakso Mas Yayan.

Satua I Doglere luntur nyabran raina,
Munyine ngarepet tindakane tuna,
Hehh...!!!

PKJ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...