Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, raajeng Galungan lan Kuningan (21 Mei lan 31 Mei 2014) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Rabu, 02 Juli 2014

BUBUL (KAPALEN) - SATUA BEBANYOLAN

Satua polih nuduk ring facebook group Wija Kasaur, anggen magegonjakan lan makedekan... cekidot jro..!!
***
Ibi sore mulih uli jakarta tiang numpang Pesawat Garuda, demen atie tiang negak di samping nak jegeg malengis.
 
Yen artis, saihang mirip Raisa....! Mekita kenalan sing bani, yen sing kenalan jeg rugi asane. Akhirne bani2ang gen suba kenalan.
 
Cewek ento adane Wina, bodyne yahut cara gitar sepanyol, yen Wina makenyem ngranang migran (baat asibak) sirahe. 

Senin, 30 Juni 2014

TRESNA BUTA (SATUA SATONDEN)

Nuju dina anu, I Wayan lan I Made (manyama) negak ngorta sambilanga ngopi di amben bale delodne. Suba makelo bli adi ene tusing matemu, mapan I Made magae di Dangin Pasih. Ditu ia madunglet negak ngopi maortaan unduk geginan lan unduk kaanan gumi tongosne I Made megae. Lantang ortane, teked lantas ortane unduk Pemilihan Presiden ane lakar teka.

**
Wayan : De nyen kar pilih cai 9 Juli ne? Da ragu ci nyen, tuutin icang! Ingetang macan asia mengaung! Wkwk..!

Made : Ahh, ngortaang politik ne? hehehe...! Ba mantap n serius ci kar milih nomor 1 ne ae?

Rabu, 18 Juni 2014

Ngajegang Basa Bali Tuah Di Raos

Panglimbak aab jagate kadi mangkin sing sajan iraga nyidang nambakin. Arus globalisasi, makejang patut bisa mabasa asing (inggris, jepang, korea, china, itali, msl.), patut masih bisa mengoprasikan komputer lan piranti elektronik lianan, patut bisa nganggon smartphone, miwah ane lianan. Makejang tatujone tuah apang iraga bisa nuutin jaman, turmaning nenten kaucap katinggalan jaman.

Men napi pengaruhne ring basa Bali? Nenten ja tios wantah arus jaman globalisasi pacang nyosodang budaya lokal ring genah soang-soang. Kadi iraga ring Bali, nyansan kirang para janane mareraosan nganggen basa Bali ring desa muah kota. Akehan para janane saking alit sampun kaurukang mabasa Indonesia lan mabasa Inggris. Buin pidan apang tusing ketinggalan panake malajah di sekolah, kenten pamineh para janane.

Dot Malali Ka PKB

Nang, Jni suba mulai pembukaan PKB (13/6) di Renon, Pak Presiden, SBY langsung teka membuka pawai keseniane. 
 
Iraga patut suksma ajak SBY ning, mapan ia nyak nyabran ngatiban teka membuka Pesta Kesenian Bali iragane.
 
Yen ngoyong jumah di Bali pasti luung asane Nang..!!

Ane mekada keto ning?

Ngidaang bna iraga malali kemu ka bale budaya art centre Denpasar mabalih balihan ditu..! Apa buin gratis cara jumah di Bali, sing cara iraga di rantau bedik laad ngalih hiburan mayah..! Suba tuna iburan, misi mayah...!

Senin, 09 Juni 2014

WASPADA PEDOFIL MAKLINYARAN

Minab ida dane sampun sering nyingak lan mirengang orti ring TV indik makehnyane tindak pidana pelecehan seksual majeng ring alit-alit. Korbannyane lanang istri, pelakunnyane masih lanang istri, wenten sane paturu alit, wenten taler jadma anom ngantos jadma sane lungsir.

Motifnya magenepan, wenten uliang terangsang wusan nonton film porno, wenten ulian tan mrasidayang naanang kitane santukan sue tan polih kumpul alakirabi, wenten taler ulian senengne "kenten" sareng nak alit.

Nah niki, sane kaping ungkur sane kaucap pedofilia, nafsu seksnyane katiba ring anak alit. Ulian tan mrasidayang naang kita, laut marikosa anak alit. Tan ja anak alit istri manten sane kaparikosa, anak alit lanang taler kasodomi (katumplu saking song jit).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...