Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, Swasti Nawa warsa 2016, Rahajeng Nyanggra Galungan lan Kuningan (10 lan 20 Februari 2016) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Jumat, 11 November 2016

MALES

Engkén nah? Jeg bingung tumben awaké né! Jani Saniscara, kabenengan aké libur, ajk makejang. Kurenan panak masih libur. Sakewala jeg males pesan awaké matindak-tindak. Bangun suba tengai, bangun ngenceh nolih kasur buin glebug. Gaénanga kopi ajak kurenane, nginum kopi buin glebug! Gulak-gulik, cara tanpa tulang doén. Lemes!

Yén tolih ké umahé daki, di depan umahé bet, blakang masih bet. Sabates nulungin kurenané mabersih-bersih, nyampat ngepél nak nyidaang asana. Kwala jeg males, payuan cara jani mecil hp. Aget panaké degeng mabalih video lagu anak-anak, kurenane manting, sibuk makejang. Sing bna ada ngulgulin awaké males-malesan. Hahaha..!! Sakit grieng!

Sing ja éngkén, di Celebes jam 10 semeng jeg ba panes bara guminé. Nto makada aké males. Kar pesu panes, kar nyemak gaé énggalan ibuk uyak peluh. Opek dadiné. Kar berkebun males ulian panes guminé. Aduh, manja ja awaké!

Seledétina mara ajak kurenané awaké nu gulak-gulik di kasur, jeg nélep ya, kar énggalin makisid ka ruang tamu buin glebug, sambil mecil hp. Hahaha... bisepan bisa ngopak somahé né!

Kudyang men? Ba ja awaké MALES! Ngorta-ngortq, pasti liu muani-muaniné cara awaké o? Hahaha..!! Nah istirahat malu ajebes néh! Mumpung libur, da doén istirahat selama-lamanya. Nen sing bangun-bangun nyen. Jikping..! Tok, tok, tok!

Saniscara Umanis Medangkungan
Kendari (12/11)

Rabu, 09 November 2016

Panen, Kartu Undangan Nak Ngantén

Lintang Pegat Wakan, Samah Brayané Ngantén. Iseng admin ma-facebook-an (9/11), imih brayané uyak status kondangan ngantén. Ada ngaku majalan uli semengan kanti petengé jani nu jumah anténé, misi ngorang sing keuber buin duang lokasi tongos kondangan koné. Mihh... ngeri!

"Jani, édisi sing ngajeng jumah! Uyak lawar di pisaga, #kondanganNganten"

"Uyak kondangan, uyak ujan, uyak macet.. aruhh... #kondanganNganten"

"Sané tan sida karauhin rahinané mangkin lédangang jro, Selikur tiang maan undangan jani".

Senin, 31 Oktober 2016

BUANG

"Jero nak bajang, dadiké tiang, matakon nyén ké adan jeroné. Bok lantang, Jit gedé tangkah ngonyol tan pakutang. Makenyem ngenah gigi gingsul isité ngembang rijasa. Mapakaian mini di duur entud ngawé buang tiang nénggél...."

Sameton Sutha Abimanyu (SA) wénten uning lirik tembangé ring ajeng? Admin ngetik lirikné sambil nginget-ngingetang masih niki, maimbuh makenyir ngendingang tembang sané mateges "Nénggél" duén Kakin Pop Baliné, bli Yong Sagita. Tembang puniki sampun suwé, lirik nakal nanging sarat antuk kritik sosial. 

Senin, 26 September 2016

Carane Striming Inan Jaruh Bali radio

Woe.. woe..woe... Sameton Sutha Abimanyu (SA) ane enu nau malali mai! Hehe.. maklum admin kapah-kapah maan posting. Jeg 'mapupur tanah' sibuk gati tumben. Ya sibuk, kantong puyung! Heran bana jak idupe. Hehehe..!

Ae, ne ada nak matakon di Fb jak admin, "Bli Jul, bli kone dadi DJ di Inan Jaruh (Radio Internet Inan Jaruh Bali (IJB) 100% jaen | 24 jam nonstop. red)?? Engken carane ningeh radio nto di komputere, Belin icange matakon, pang hyidang kone ia ningeh lagu-lagu Bali uling Kapal Pesiar?!"

Jumat, 09 September 2016

Binan Nak Luh Jak Nak Muani Pesu Uling WC Umum

Ngorta-ngorta, wénten sameton Sutha Abimanyu sing ngelah WC? Apakah 2016 nu meju di teba? ngenceh di bucun témbok umahé? Ato ija ya kenehé sembarangan?

Adahh..! Jorok to. Biasané nak di desa ngitungang sing tongos ngenceh, dija gén, asal bengang bedik jeg coorrr. Pasti ba boné mangsit sengir, ngir.. ngir.. ngir. Hahaha. Semeng-semeng siamina jak i mémé aji yéh anget sisan nyakan nganggo dangdang. Makesyur boné! Hehehe... (pngalaman admin né).

Kwala admin sing kar ngulikang satuané ento! Unduk meju di teba lan ngenceh ngulah laku totonan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...