Teks Berjalan

Om Swastyastu, Sameton Sutha Abimanyu, Swasti Nawa warsa 2016, Rahajeng Nyanggra Galungan lan Kuningan (10 lan 20 Februari 2016) Dumogi Iraga ngamolihang pamargi rahayu lan santih, Om santih, santih, santih.

Kamis, 13 Juni 2013

Leak lan Pangiwa Matiosan?

Kocap, leak lan aji pangiwa nika mabinayan? Napike patut asapunika?

Liak kebaosang tuah Lina Aksara (Aksara Mati); Laya Aksara (Papitehan Aksara); Linging Aksara (Kecap Aksara/Munyin Aksara); suksemannyane pateh sakadi tiuk, yan tiuke ada ring tangan ibu-ibu sane majejahitan pastika lakar ngawetuang canang anggen ngrastitiang jagat. Kewala yaning tiuke ento wenten ring tangan para garong/penjahat pacang dados penyabut nyawa, sane puniki  kabaosang liak matah. Nah ada nak wikan maosang yen suba bisa ngidupang saananing aksarane ane mati ento, kone anake suba madan bisa ngeliak. 

indik liak/leak, desti, teluh naranjana, aji wugig, pelet maka miwah sane lian-lianan kawiaktiannyane pateh sakadi kabaos ring ajeng inucap, sakemawon indik tatuek maka miwah pangaptiannyane matiyosan. Indike punika meweh kabuktyang kawentenannyane. Yening pacang uning indike punika mangdane mlajahin sastra maka miwah ngelarang tapa brata yoga samadhi sane pingit turmaning mauttama. mawinan sampunang pisan nyugjagang indike punika duaning nenten pacang mikolihang dharma pamutus, samaliha wenten kode etiknyane, kocap.

Aji pangiwa matiyosan ring sane kabawos leak. aji pangiwa punika identik ring sane mapakardi nenten rahayu utawi jadig, satata nyakitin, ngawe grubug. Sakemawon yening leak, ipun identik ring sane kabawos nyuti rupa. wenten sane iseng, wenten sane hobby. Kawiaktiannyane leak punika wenten kakalih. Wenten sane ngardi rahayu taler wenten sane ngardi kawon. Sane patut ajerihin boya ja rikalaning ipun ngalengse sakemawon rikalaning ipun kantun marupa manusa dahat nyakitin, ipun pacang ngamargiang aji wugig. Mawinan patut yatna utawi plapanin ngambel urip iraga. Rikalaning ipun marupa leak nyuti rupa, sadurungnyane ipun masang pangeres utawi pagaan utawi panangkeb, pelindung radius sekian meter. Mangdane anake sane nyingak pacang makesyab utawi takut. Sakemawon ipun nenten nyakitin. Sakemawon, sameton sami yening nyingak kadi sapunika mangdane nenten ngorta, nenten membuat berita indike sapunika duaning wenten kode etiknyane. sapasira sane dados leak mangdane dirahasiakan. duaning ratun sarwa leak wantah tunggil inggih punika tabih pakulun Ida Bhatari Uma (Ida Bhatari Durgha).

Kategesang malih, Pengiwa sampun janten pakaryan ala, Yening liak/leak nika kantun medaging rwa bineda (kaon kelawan becik), kari wenten kasinahane.

Ungkuran puniki kruna leak sampun sosod artos ipun. Liak mangkin, sekancan ne jele kabaos liak. Liak ilang sandal kaine; Liak iba, batis akene jekjeka; Leak apa, liwat socane. Miwah liak2 sane tiosan. Kasujatiane liak nak becik maosang sastra.

2 komentar:

  1. becik niki , anggen melajah parindikan patut lan kawon, tur sane mautama pisan iriki iraga melajah mebasa Bali, suksma

    BalasHapus
    Balasan
    1. Suksma bli rare angon nak bali asli... ngiring selehin ne cen patut ne cen kaon.. :)

      Hapus

Wusan simpang, elingang komentarnyane ngih..! Ring colom FB ring sor taler dados. ^_^ sharing geguratane ring ajeng dados taler.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...